View Latest

Lokalny transport zasłużył na medal

Kilka dni temu, zdarzyło się że miałem kłopot. Nic nadzwyczajnego rzecz jasna,musiałem, dostarczyć raczej daleko pewną całkiem pokaźną palmę. Żyła przez lata kochaniutka w […]